Reporter&Thai Army

บิ๊กแดง…รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร …ลงพื้นที่ ทภ.3 ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำ!….เข้มงวดปราบยาเสพติดอาวุธสงครามแนวชายแดนทัพเหนือ

บิ๊กแดง…รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร …ลงพื้นที่ ทภ.3 ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำ!….เข้มงวดปราบยาเสพติดอาวุธสงครามแนวชายแดนทัพเหนือ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ร่วมกับ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเรื่องยาเสพติดและอาวุธสงคราม พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในโอกาสนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน พร้อมรับฟังบรรยายสรุป มอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร ขอบเขคแดนไทยห้ามใครรุกล้ำ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ ณ ฐานปฏิบัติการปางหนุน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและอาวุธสงครามได้มีการประสานสอดคล้อง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่แนวชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน อย่างมีประสิทธิภาพต่อ