Reporter&Thai Army

งานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2561

เมื่อ 22 ก.ย.61, 1730 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร/เจ้าคณะ จว.ล.พ. พร้อมคณะสงฆ์ จว.ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุทเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., นาย ประภัสร์ ภู่เจริญ นายก ทม.เมืองลำพูน, สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วัฒนธรรม จว.ล.พ., ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ และประชาชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ถนนสายสลากย้อม งานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2561 โดยพร้อมใจกันร่วมทำบุญตกแต่งดาต้นสลากย้อม บริเวณถนนอิทยงยศ ตั้งแต่หน้าจวน ผวจ.ล.พ. จนถึงหน้าไปรษณีย์ลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 800 คน