Reporter&Thai Army

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ 18 ม.ค.62 เวลา 1000 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังลึก ต.วังลึก อ.บ้ายด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลึก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย