ประธานบิสคลับแห่งประเทศไทยลงนาม MOU เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร”


“ประธานบิสคลับแห่งประเทศไทยลงนาม MOU เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร”26 ตุลาคม 2562 เวลา10.00 น.ที่ทุ่ง..หอมมะลิ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านความรู้ และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหอมมะลิอินทรีย์ เลขที่ 756 หมู่ 1 ตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างเครือข่ายธุรกิจบิสคลับไทยแลนด์ โดยนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับไทยแลนด์ ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับยโสร โดยนางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับยโสธร นางวิทยา ไชยบุตร ผู้จัดการบริษัทยโสธรออแกนิค จำกัด ผู้รวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครือข่ายชาวนาอัจริยะ โดยอาจารย์อดิศรพวงชมพู เจ้าของทฤษฎีโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

 

มีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นางสาวพรรักษ์ กัลปดี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดยโสธร พันจ่าเอกอนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภออาวุโส ผู้แทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ด้วย ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านความรู้ และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีข้อความ ดังนี้
1.ร่วมกันผลักดันให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร
2.ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร
กิจกรรมดีๆ ในวันนี้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ การสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปาเป้า ทำนา 1 ไร่ ได้ข้าว 2 ตัน และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.43 ครึ่งกิโล และข้าวสาร กข. 43 อีกครึ่งกิโลไว้ทดลองหุงเพื่อรับประทานต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร รายงาน

, ,