อินเตอร์นิวส์(lnternews) นำทีมแชมป์เปี้ยนความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี GRSP เป็นผู้จัด ที่ประเทศมาเลเซีย


อินเตอร์นิวส์(lnternews) นำทีมแชมป์เปี้ยนความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี GRSP เป็นผู้จัด ที่ประเทศมาเลเซีย

การสัมมนาความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาคของ GRSP เป็นกิจกรรมระดับสูงของการเสริมสร้างศักยภาพและการแบ่งปันความรู้ ในปีครบรอบ 20 ปี GRSP นำการสัมมนาความปลอดภัยทางถนนกลับสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม 17 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาได้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ความท้าทายจัดแสดงแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งซึ่งเคยมีอยู่น้อยมาก่อน

การสัมมนายังเป็นเวทีสำคัญสำหรับสมาชิก GRSP ในการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในระดับภูมิภาคและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยทางถนนและพลังของการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก (GRSP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยความปลอดภัยทางถนนแห่งมาเลเซีย (MIROS) และ ASEAN NCAP จะนำไปสู่การสัมมนาความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2562

การประชุมการเสริมสร้างศักยภาพครั้งนี้เป็นการจัดงานระดับภูมิภาคครั้งที่ 11 ของ GRSP จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถคำปราศรัยสำคัญการอภิปรายระดับสูงและการประชุมเต็มรูปแบบตลอดสองวัน สิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนและเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การสัมมนาความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2562 จะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนนในเอเชียที่เสนอการแทรกแซงจากรัฐบาลสถาบันระหว่างประเทศและท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานอยู่ในภูมิภาค นอกจากการนำเสนอจากวิทยากรระดับสูงแล้วการสัมมนาจะเสนอความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างถนนที่ปลอดภัยและผู้ใช้ถนน การเคลื่อนไหวของเยาวชนอย่างยั่งยืน และการทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการค้นหาโอกาสและความท้าทายสำหรับวาระความปลอดภัยทางถนนหลังปี 2020
…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

,