Uncategorized

ชป.มวลชน ร้อย.รส.ที่ 2 มทบ.39 อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. (กกล.รส.จว.พิษณุโลก/มทบ.39)ร่วมกับ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นอภ. เนินมะปราง หน. ส่วนราชการ, นางณัฐกานต์ สุขศรี หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขา จว.พ.ล.และจิตอาสาจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและถ่ายทำบัตรประชาชนใหม่

วันที่ 2 พ.ย.61 เวลา 0900 ชป.มวลชน ร้อย.รส.ที่ 2 มทบ.39 อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. (กกล.รส.จว.พิษณุโลก/มทบ.39)ร่วมกับ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นอภ. เนินมะปราง หน. ส่วนราชการ, นางณัฐกานต์ สุขศรี หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขา จว.พ.ล.และจิตอาสาจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและถ่ายทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากไม่สามารถมาถ่ายบัตรด้วยตัวเองได้ จำนวน 4 คน ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ