ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหารเชิญชวน นายจ้างและ ผู้ประกัน ตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเป็นคณะกรรมการประกันสังคม

จังหวัดมุกดาหารเชิญชวน นายจ้างและ ผู้ประกัน ตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเป็นคณะกรรมการประกันสังคม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ ผ่าน ทางเว็ปไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคม

ส่วนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้คัดสรรตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพโดยผู้ประกันตนหนึ่งคนสามารถเลือกผู้แทนได้ไม่เกิน 7 คนเช่นเดียวกับฝ่ายนายจ้างสามารถเลือกตัวแทนได้ไม่เกิน 7 คนเช่นกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารคาดการณ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารจำนวน 29,289 รายเป็นนายจ้าง 1025 รายและผู้ประกันตน 28,264 ราย จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ช่องทางลงทะเบียน https://sbe.sso.go.th/sbe/

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร