Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

นายสงกรานต์ เพิ่มชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ 2563 สาขาการประยุกต์ระบบโซล่าเซลส์เพื่อ เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือในสาขาชีพบุคคลากรที่ทำงานอยู่ หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมกับอาชีพที่ทำอยู่ สาขาการประยุกต์ระบบสำเซลเพื่อการเกษตรที่กำลังดำเนินกรอยู่นี้ เป็นสาขาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นพี่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนใหญ่ชาวจันทบุรีประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งยังเป็นทางเลือกที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ หรือนำไปต่อยอดในกาพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นพลังงานสะอาดแก่เกษตรกรในพื้นที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก