Uncategorized

ชาวบ้านกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองหิน

ชาวบ้านกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองหิน
วันนี้( 28 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยมกว่า 100 คน ยื่นคัดค้านการทำเหมืองหินต่อนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย

ด้วยชาวบ้านที่อาศัยและมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กำลังได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่มีบริษัทเอกชนหรือตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้ามาดำเนินการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกลาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีน้ำซึมน้ำซับที่ยังมีการไหลออกมาเป็นแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านในการใช้ทำนา ทำสวน มากกว่า 2,000 ไร่ ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ระเบิดหินทำเหมืองมาก่อนแล้ว ก่อปัญหาไว้กับชาวบ้านมากมาย เช่น เวลาระเบิดหินแต่ละครั้ง เศษก้อนหินจะกระจายเป็นวงกว้าง และการขนส่งก็จะทำให้ถนนหนทางซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านซึ่งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เกิน 18 ตันจะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ตลอดอายุของประทานบัตร และทำให้น้ำซึมน้ำซับหายไป ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเมื่อหมดอายุประทานบัตรชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูกลับคืนมาแล้ว โดยขณะนี้ มีต้นไม้ฟื้นตัวแล้ว มีน้ำไหลให้ชาวบ้านทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง มีไก่ป่า หมูป่า ฝูงลิง กระต่ายกลับมาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุญาตให้เอกชนรายใดเข้ามาดำเนินการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวกับชาวบ้านว่าเรื่องทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องและต้องรับฟังปัญหาในทุกด้านพร้อมยืนยันขออยู่ข้างประชาชนและจะลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆในเวลา 15.00 น.วันนี้
วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286