Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ,จนท.รพ.สต.ห้วยบง และ ส.อบต.บ้านบึง ลงพื้นที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้

เมื่อ ๒๘๑๕๐๐ – ๒๘๑๖๐๐ ม.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ,จนท.รพ.สต.ห้วยบง และ ส.อบต.บ้านบึง ลงพื้นที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จว.อ.น. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และประชาสัมพันธ์วิธีดูแลรักษาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงเสียชีวิตในช่วงฤดูหนาว พร้อมกับมอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางฉลวย สนสังข์ อายุ ๗๒ ปี
บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๕ บ.ห้วยบง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย