Reporter&Thai Army

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลร่วมผสม “คอบร้าโกลด์” กิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จ.ตาก

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลร่วมผสม “คอบร้าโกลด์” กิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จ.ตาก
วันนี้ (28 ม.ค. 62 ) พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลร่วมผสม การฝึก “คอบร้าโกลด์” ในโครงการช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งถือเป็น 1 ใน 6 โครงการก่อสร้าง ที่ทหารช่างจากทางกองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 20 นาย , กำลังพลสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และกำลังพลสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ได้มาร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 1 เดือน และจะส่งมอบอาคารภายในวันที่ 19 ก.พ. นี้ 

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสชื่อว่า “คอบร้าโกลด์” เป็นการฝึกร่วมผสมกับนานาชาติขนาดใหญ่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 38 โดยได้หมุนเวียนการฝึกเป็นวงรอบๆ ละ 2 ปี คือ ปี 2562 และ 2563 ซึ่งปีนี้เป็นวงรอบการฝึกแบบ Light year โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังพลในกองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ ที่มีประเทศเข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 29 ประเทศ ซึ่งการฝึกประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสธนาธิการ (STAFFEX) , การฝึกภาคสนาม (FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศพร้อมกับการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม

 

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน