Reporter&Thai Army

พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) ร่วมกับ ทต.บ้านกลาง, สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๖๒, ๑๔๐๐
พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) ร่วมกับ ทต.บ้านกลาง, สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณถนน บ.กลาง ม.๙ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. รวมระยะทาง ๓ กม. โดยใช้รถบรรทุกน้ำ (ร.๗ พัน.๑) และ รถดับเพลิง (ทต.บ้านกลาง) รวม ๒ คัน พร้อมทั้งจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน