Uncategorized

ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรมธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา สนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่อการดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่ พ่อเมืองเชื่อ การช่วยเหลือผู้อื่น อานิสงค์จะกลับสู่ตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว

ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรมธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา สนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่อการดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่ พ่อเมืองเชื่อ การช่วยเหลือผู้อื่น อานิสงค์จะกลับสู่ตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว 

 

วานนี้ (27 ก.พ.62) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีส่งมอบน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและสิ่งของจำเป็น ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ผ่านกิจกรรม “ธารน้ำใจดับไฟป่าปี 3 ครัวตานต้านเผา” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการแห่ครัวตานต้านเผา กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในนามของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและอดทนในการทำภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูนตลอดช่วงที่ผ่านมา กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมครั้งนี้ จึงนับเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปิดทองหลังพระ ที่คอยเฝ้าตรวจตราดูแลปกป้องคุณภาพอากาศให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูนในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ เชื่อว่าการช่วยเหลือผู้อื่นอานิสงค์ของการช่วยเหลือนั้น จะกลับมาสู่ตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัว วันนี้ได้ร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้วยหวังว่าทุกท่านจะมีพลังใจกายที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคใดๆได้โดยง่าย มีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ขอร่วมส่งกำลังใจและขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการต่อสู้กับไฟไหม้ป่าที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันให้กับพวกเราอยู่ในขณะนี้

ด้านนางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานว่า กิจกรรมธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 4,100 ขวด เครื่องดื่มชูกำลัง 700 ขวด หน้ากากอนามัย 5,500 ชิ้น รองเท้า 200 คู่ ถุงมือ 1,150 คู่ ไม้กวาดทางมะพร้าว 32 ด้าม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ขนมปีป,ข้าวเกรียบ 15 ชิ้น พร้อมเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 66,450 บาท ทั้งนี้ สิ่งของสนับสนุนได้ดำเนินการขนย้ายไปไว้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน) เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในแต่ละหน่วย แต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 66,450 บาท ที่ได้รับนั้น จะนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นที่ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ดำเนินการสำรวจความต้องการและจะดำเนินการจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

https://youtu.be/xEHgvNhrl2o

……………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน