ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562

-เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้พฤหัสบดีที่(28 กุมภาพันธ์ 2562)ในรอบเช้าวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันภัย,การประกันวินาศภัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดร้อยเอ็ด,การประกันภัยรถภาคบังคับ(พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด คปภ. หรือสำนักงาน คปภ. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็ขนหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. มีหน้าที่อะไร สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีหน้าที่ดังนี้

1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
ดังนั้น หากผู้ทำประกันภัยรถยนต์ เกิดข้อสงสัยในการให้บริการของบริษัทประกันภัยที่ทำไว้ ว่าทำถูกต้องหรือไม่ เมื่อมีการเครมประกันเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาไม่แน่ใจในบริษัทประกันภัยว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คป.ภ.) และสำนักงาน คปภ. ไม่ได้ให้คำปรึกษาเฉพาะประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ยังให้คำปรึกษา ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัย ที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย ก็สามารถแจ้งไปที่ สำนักงาน คปภ.ได้ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างคำถามที่มีผู้ทำประกันภัยถามเข้าไปยังสำนักงาน คปภ. ดังนี้
1. ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เราเป็นฝ่ายถูก และต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล และนำรถเข้าซ่อม สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าทำขวัญ และค่าเช่ารถได้หรือไม่2. รถมี ประกันรถยนต์ชั้น1 แล้วเกิดเหตุก้อนหินกระเด็นใส่กระจกหน้ารถแตกขณะขับขี่ จะเรียกร้องค่าเสียหาได้หรือไม่
3. ประมาทร่วมทั้งสองฝ่าย ผู้โดยสารเบิกค่ารักษาได้จากใครและได้จำนวนเท่าไหร่
4. รถทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ และเกิดอุบัติเหตุโดยที่บริษัทประกันภัยคืนทุนประกันให้แต่ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องทำอย่างไรบ้าง
5. ในกรณีนายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิต ไม่ดำเนินการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัทประกันภัยควรทำอย่างไร
6. ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินราคาในการซ่อมรถ ซึ่งคู่กรณีเรียกร้องมากว่าที่บริษัทประกันภัยประเมินราคาให้ และในการซ่อมรถ ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
และยังมีคำถามอีกมากมาย ซึ่งคำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบจาก สำนักงาน คปภ. โดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ทำประกันภัยรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีที่ปรึกษา เพราะบางครั้งเราไม่ได้เข้าใจกฎหมายในทุกเรื่อง ถึงจะมีความรู้บ้างแต่ไม่ละเอียดที่จะนำไปพูดต่อรองกับบริษัทประกันภัยได้

ในครั้งนี้มีอาสาสมัครประกันภัยเข้าร่วมจำนวน 96 คน

“*เวลา 13.30 น.นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำโครงการอาสาสมัครประกันภัยโดย นางนวลจันทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
“*เวลา 14.00 น.วิทยากรบรรยาย”ความสำคัญและปีะโยชน์ของการทำประกันภัย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดย นางทองเลื่อน ศรีละคร ผู้ชำนาญงาน นายวิรัตน์ สิงห์ไกรหาญ เจ้าหน้าที่อาวุโส นายสมศักดิ์ ภูศรีฤทธิ์ นักวิชาการประกันภัย ได้ตอบปัญหาพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติพร้อมปิดการ อบรมในครั้งเป็นที่เรียบร้อยดีมาก.

ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตช์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด