Reporter&Thai Army

มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว นำโดย พ.ท.ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.ม.๒ พัน.๑๐ ร่วมกับ จว.น.น. นำโดย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน, อ.ปัว นำโดย นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว, สภากาชาดน่าน, อบต.อวน, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจิตอาสาฯ อ.ปัว ร่วมพิธีมอบบ้านหลังใหม่พร้อมมอบของใช้อุปโภคบริโภคให้กับ ให้กับ ด.ญ.กมลฉัตร์ ธนะลือ

เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ ก.พ.๖๒ กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว นำโดย พ.ท.ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.ม.๒ พัน.๑๐ ร่วมกับ จว.น.น. นำโดย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน, อ.ปัว นำโดย นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว, สภากาชาดน่าน, อบต.อวน, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจิตอาสาฯ อ.ปัว ร่วมพิธีมอบบ้านหลังใหม่พร้อมมอบของใช้อุปโภคบริโภคให้กับ ให้กับ ด.ญ.กมลฉัตร์ ธนะลือ อายุ ๘ ปี ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีแต่ฐานยากจนในพื้นที่ ต.อวน อ.ปัว จว.น.น. โดยมี นางศรีเรือน ธนะลือ อายุ ๕๔ ปี (มารดา) เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้รับมอบ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ บ้านน้ำยาว เลขที่ ๔๓ ม.๓ อ.ปัว จว.น.น. โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธานฯ รายละเอียดตามภาพ