Uncategorized

บุรีรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ปัจฉิมนิเทศคึกคัก นักเรียนร่วมเต้นลีลาศ อำลาสถาบัน

โรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “วันรัก วันลา” ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมบรรยากาศทั้งคึกคัก ทั้งซาบซึ่งทั้งสนุกสนาน ผอ.เผยกิจกรรมลีลาศเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เชื่อนักเรียนที่จบไปเต้นลีลาสได้อย่างแน่นอน

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “วันรัก วันลา” ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูและศิษย์ ระหว่างพี่และน้อง เพื่อนและเพื่อน โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โดยจัดกิจกรรม จะมีการมอบเข็มที่ระลึก รุ่น 2561 การบูมแสดงความยินดีพี่น้องชมพูฟ้า และ บูมคุณครู จาก ศิษย์ ม.6 การแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมลีลาศกระสังพิทย์ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตชาวชมพูฟ้า ซึ่งบรรยากาศภายในงานกิจกรรมวัน ปัจฉิมนิเทศ เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งซาบซึ่ง และสนุกสนาน นักเรียน ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ร่วมกันสร้างความประทับใจ ในการส่งรุ่นพี่ ที่ได้สำเร็จการศึกษา

ด้านนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมลีลาศ เป็นอัตลักษณ์ของชาวชมพูฟ้าที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในวันปัจฉิมนิเทศ เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการเข้าสังคมที่แท้จริงภายนอกรั้วโรงเรียน เมื่อขึ้นชื่อว่าจบจากกระสังพิทยาคมแล้ว นักเรียนจะสามารถลีลาศได้อย่างแน่นอน

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์