Reporter&Thai Army

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย (ดับไฟป่า) ร่วมกับ ราษฏรบ้านห้วยโก๋นทำแนวกันไฟ

-เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๒, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย (ดับไฟป่า) ร่วมกับ ราษฏรบ้านห้วยโก๋นทำแนวกันไฟ บริเวณแนวเขต รร.ห้วยโก๋นฯ ขนาดความกว้าง ๒ ม.ยาว ๓ กม. พิกัด QB ๑๖๓๖๖๒ บ.ห้วยโก๋น ม.๑ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ ๑๒๐๐ น.