Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จัดจิตอาสาปราบไฟป่า โดย จ.ส.ต.การันย์ เรืองปียะกุล หน.ชป.ดับไฟป่า ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบจุด Hotspot จำนวน 1 จุด

เมื่อ 281130 มี.ค.62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จัดจิตอาสาปราบไฟป่า โดย จ.ส.ต.การันย์ เรืองปียะกุล หน.ชป.ดับไฟป่า ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบจุด Hotspot จำนวน 1 จุด บริเวณพิกัด LB 917463 ความเสียหายประมาณ 8 ไร่ คาดว่าสาเหตุเกิดจากการหาของป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย