ข่าว เพชรบูรณ์

ศูนย์ราชการ กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสร้างบ้านโครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการ กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสร้างบ้านโครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ มอบให้ อำเภอละ 100,000 บาท หลังจากนั้นท่านผู้ว่าได้ให้ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แนะนำตัว จำนวน 2 ท่าน
1 นายพิชัย เมืองมัจฉา ย้ายมาดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
2 นายเวทิน พุ่มอินทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
หลังจากนั้นได้มีการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการปิโตรเลียมที่อำเภอศรีเทพ หลังจากนั้น กรมพลังงานเชื้อเพลิงได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ประกาศยกเลิกการขุด หลุมขุด เจาะน้ำมัน S T N กลางที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ สุดท้าย ของการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการให้มาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑล ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 พิธีจะเริ่มขึ้น 9 นาฬิกา 9 นาที โดยมี ท่านสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลในครั้งนี้