Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล จัดกำลังพล ป.21 พัน.20 ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทต.ทุ่งยั้งผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่สร้างบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อ 280800 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล จัดกำลังพล ป.21 พัน.20 ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทต.ทุ่งยั้งผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่สร้างบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ทุ่งยั้ง ซึ่งเป็นบ้านของ นายแย้ม สอนอินทร์ ราษฎร ม.3 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ซึ่งได้รับการพิจารณางบประมาณจาก พมจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้ดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่ ตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 132/1 ม.3 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ความคืบหน้าโครงการ 50%