ข่าว เพชรบูรณ์

พ.ต.มาโนช ศรีคำ หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.และ พ.ต.ต.สญชัย อินทร์ทอง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 เวลา 0900 น. พ.ต.มาโนช ศรีคำ หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.และ พ.ต.ต.สญชัย อินทร์ทอง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 96 คน โดยมี พล.ท. กิตติรัช. บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน เป็นประธานในพิธี