Reporter&Thai Army

ศบภ.มทบ.36 โดย ร้อย.บภ. ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ,จนท.เสนารักษ์ จำนวน 4 นาย , ยานพาหนะ รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 4 คัน และรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ 28 มี.ค.62, 0800 ศบภ.มทบ.36 โดย ร้อย.บภ. ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ,จนท.เสนารักษ์ จำนวน 4 นาย , ยานพาหนะ รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 4 คัน และรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ม.2, ม.3 ม.4, ม.5, ม.15, ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จว.พ.ช. รายละเอียดอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไป