Reporter&Thai Army

รายงานจาก อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนของราษฎร บ.ห้วยขาบ ม.๗ฯ

เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๑, ๐๗๐๐ ได้รับรายงานจาก อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนของราษฎร บ.ห้วยขาบ ม.๗ฯ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒ สั่งการให้ ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบบ้านเรือนของราษฎร บ.ห้วยขาบ ม.๗ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ถูกดินโคลนถล่มทับได้รับความเสียหาย จำนวน ๓ หลังคาเรือน ขั้นต้นมีราษฎรสูญหาย จำนวน ๗ ราย สาเหตุเกิดจากในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดดินโคลนถล่ม หน่วยได้จัดกำลังเข้าค้นหา ผู้สูญหายแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
รายชื่อผู้สูญหาย จำนวน ๗ ราย ดังนี้
๑. นายตุ๋ย ใจปิง (พบแล้วเสียชีวิต)
๒. นางกาบแก้ว อักขระ (ยังไม่พบ)
๓. นายธนากร อักขระ (ยังไม่พบ)
๔. นางสาวกมลรัตน์ อักขระ ( ยังไม่พบ)
๕. เด็กหญิงชรินรัตน์ อักขระ (ยังไม่พบ)
๖. นางกา อักขระ (ยังไม่พบ)
๗. นางสาวณัฐทิชา อักขระ (ยังไม่พบ)

ข้อมูลเพิ่มเติม เหตุดินโคลนถมทับบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 หลังคา เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตถูกดินทับ จำนวน 6 รายแล้ว และยังสูญหายหาไม่พบอีก 1 ราย ปัจจุบัน พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 กกล.ผาเมือง ลงพื้นที่นำ ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย 4 ชป. ระดมกำลังช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป