ข่าวเชียงใหม่

ชมรมมัคุเทศก์รักษ์ล้านนา พร้อมกลุ่มและชมรมมัคคุเทศก์ ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

ชมรมมัคุเทศก์รักษ์ล้านนา พร้อมกลุ่มและชมรมมัคคุเทศก์ ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรากฎาคม 2561 ทางชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ร่วมกับกองทุนสวัสดิการ มัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ,กลุ่มไกด์สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน,ชมรมอินเตอร์ไกด์ ,ชมรมเพื่อนไกด์,ชมรมท่องเที่ยวเชียงใหม่,ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ,ชมรมไกด์ภาษาญี่ปุ่น,ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส,ชมรมไกด์ CM 2 ล้อ ,ชมรมไกด์ภาษาเกาหลี,ชมรมไกด์ภาษาสเปน,ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือ,อาสาตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และกลุ่มครอบครัวท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์ทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวนางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา กล่าวว่า ในนามตัวแทนมัคคุเทศก์ 15 หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มัคคุเทศก์ทำดี ถวายในหลวงรัชการที่ 10 “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 ทั้งนี้เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิพระชนมพรรษา 66 พรรษา ,เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะมัคคุเทศก์มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ เพื่อปกป้องอาชีพมัคคุเทศก์ และพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าคือช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูท่าแพ และรอบคูเมือง และในช่วยบ่าย ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ เก็บกวาดทำความสะอาด ตลอด 2 ฝั่ง ข้างบันไดนาค ขึ้นไปถึงจุดพักนักท่องเที่ยวด้านบนวัดพระธาตุดอยสุเทพให้เกิดสวยงามสะอาดน่าท่องเที่ยว ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างจิดสำนึกรับผิดชอบในสังคม