Reporter&Thai Army

มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมรับบริจาคโลหิต

วันนี้ (28 ก.ค.61) ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา