ข่าวเชียงใหม่

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯขึ้น เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมอีกด้วย
/////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
28 กรกฎาคม 2561