Uncategorized

“อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

“อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

วันนี้ (28ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ภายในงานประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณจิตรา ธโนดม ประกันสังคมจังหวัดฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม นำกิจกรรมมาร่วมด้วย อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งานกองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน การตอบข้อซักถามและแจกแผ่นพับ, การรับสมัคร รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40, การแจกของให้กับผู้บริจาคโลหิต และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากโรงพยาบาลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมอีกด้วย
ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา