Uncategorized

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
(28 ก.ค.) ที่ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากร 904 ถึงบทบาทหน้าที่และประเภทของจิตอาสา การแต่งกายของจิตอาสา กาปฏิบัติภารกิจและความประพฤติของจิตอาสา การฝึกทำความเคารพและท่ามือเปล่า พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง