Uncategorized

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา อย่างคับคั่ง

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา อย่างคับคั่ง

 

วันนี้ ( 28 ก.ค.62 ) ที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 68 รูปถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากนั้น ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร / ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพร ถวายพระราชกุศล หลังจากนั้นที่บริเวณถนนหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ คณะลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาดในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วม พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสร็จแล้ว

 

ที่บริเวณหาดเก็บตะวัน จุดชมวิวเนินนางพญา ต.สนามไชย อ.นายายอาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืนเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 500,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาไปร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์คลองลำพันเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและปรับปรุงทัศนียภาพ กำจัดเศษสวะ วัชพืช เช่นเดียวกับพื้นที่ อื่น ๆ ทั้งจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้ร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่เพื่อความสะอาด สร้างความรักสามัคคี ในชุมชนจำนวนมาก
ส่วนภาคค่ำ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จะนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก