Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ผู้นำ อปท., คณะครู – นร., กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อ 27 ส.ค.61, 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ผู้นำ อปท., คณะครู – นร., กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จว.น.บ. โดยมี ผวจ. ทุกจังหวัด เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยมี นายเชิดชัย พิมพ์กะภีร์ ปลัด อ.ทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ ณ วัดห้วยไร่ ม.8 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 200 คน