Uncategorized

นครนายก แถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเล่ย์บอล

นครนายก แถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเล่ย์บอล
จังหวัดนครนายกร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561 ระดับนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายและหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครนายก
ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561 ระดับนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายและหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับนักกีฬาระดับชาติต่อไป
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2561 ณ โรงยิมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมชาย 6 ทีมและทีมหญิง 5 ทีม สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนทีมจังหวัดนครนายก ที่จะไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก