Uncategorized

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ บูรณาการความร่วมมือกับ 18 หน่วยงาน ในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลได้เต็มกำลังความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ บูรณาการความร่วมมือกับ 18 หน่วยงาน ในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลได้เต็มกำลังความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวในโอกาสพบปะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ที่บริเวณชายหาดด้านหน้าศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส ว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัจ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส รวม 18 หน่วยงาน จัดการซักซ้อมแผนฯ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์

 

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวด้วยว่า การซักซ้อมแผนฯ ยังเป็นการดำเนินการตามภารกิจของกองทัพเรือ และนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” นำมาเป็นการปฏิบัติในการบูรณาการจัดขึ้น หลังไม่ได้ซักซ้อมมาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะบูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือ ร่วมบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลได้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับการซักซ้อมครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เรือยาง และการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบเบลล์ 212 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807