Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ

เมื่อ 28 ส.ค.61, 1800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.เทศกิจ ทม.ลำพูน และ สภ.เมืองลำพูน ร่วมออกตรวจตรา, จัดระเบียบ และดูแลความเรียบร้อย

ร้านค้า หาบเร่แผงลอย บริเวณตลาดหนองดอก ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 นาย ผลการปฏิบัติฯ ไม่พบการกระทำผิดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไป, ปกติ