Uncategorized

ร้อยเอ็ด ครูร้องถูกเพื่อนครูหลอกค้ำกู้เงิน แต่กลับเบี้ยวหนี้จนถูกบังคับคดียึดทรัพย์และที่ดิน

ชัยสิทธิ์//ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ครูร้องถูกเพื่อนครูหลอกค้ำกู้เงิน แต่กลับเบี้ยวหนี้จนถูกบังคับคดียึดทรัพย์และที่ดิน

จ.ร้อยเอ็ด – กลุ่มครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รวม 5 คน ร้องผู้ว่าฯ ถูกเพื่อนครูหลอกให้เซ็นค้ำประกันเงินกู้ธนาคารออมสิน รวมเงินกว่า 5 ล้านบาท แต่กลับไม่ใช้หนี้คืนสักสตางค์เดียว จนถูกยึดอายัดเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด และเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีประกาศยึดอายัดเพื่อขายทอตลาด แต่ผู้กู้ไม่ถูกยึดอายัดทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้กู้ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า วอนขอความเป็นธรรมผู้ว่าฯ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมขอเวลาแก้ปัญหา 1 เดือน

27 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า มีนายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนทอง อ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะครูจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รวม 5 คน ประกอบด้วย นายเสถียร ขันเงิน, นางจุฬาลักษณ์ อัศวภูมิ, นางอรุณี ศักดิ์วงศ์, นางสาวภัทราวรรณ วรรณศิริ , และนางสุนา ดวงวงษา มาพบนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากได้ทำนิติกรรมสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้กับนางปวีณา เพิ่มผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำอุปราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ไว้กับธนาคารออมสิน สาขาโพนทอง จำนวน 3 นิติกรรมสัญญา รวมมูลค่า กว่า 5 ล้านบาท ต่อมา นางปวีณา เพิ่มผล ได้ผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ยื่นฟ้องต่อศาล และศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่ง และผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งจำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตามนิติกรรมสัญญา แม้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้(ธนาคารออมสิน) ยังให้โอกาสผู้กู้และผู้ค้ำประกันเข้าเจรจาปรับโครงสร้างประนอมหนี้ แต่ผู้กู้กับเพิกเฉย แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารอออมสินกับผู้ค้ำประกันจะประสานงานขอความร่วมมือแล้วก็ตาม จนทำให้ผู้ประกันทั้ง 5 คน ถูกยึดอายัดทรัพย์ เช่น ยึดอายัดเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด หนักสุดนางสาวภัทราวรรณ วรรณศิริ ถูกอายัดที่ดินเพื่อขายทอดตลาด แต่ผู้กู้ไม่ถูกยึดอายัดทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้กู้ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า จึงไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดอายัดได้

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้เดือดร้อนได้ทำหนังสือขอควาเป็นะรรมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้หักเงินเดือนผู้กู้ชำระหนี้ตามนิติกรรมสัญญ่าในบัญชีแจ้งยอดการหักเงินชำระหนี้ของเจ้าหนี้ธนาคารออมสิน สาขาโพนทอง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการตามที่ขอได้ โดยอ้างว่าเงินเดือนผู้กู้เหลือไม่พอหัก จึงได้พยายามติดตามสืบหาข้อมูลเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งคงเหลือของผู้กู้โดยผู้ค้ำประกันทุกคน คาดว่าเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของผุ้กู้จะเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากผู้ก้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด และผู้กู้ขาดเครดิต เหตุจากการไม่ชำระหนี้ธนาคารออมสิน

จากเหตุดังกล่าว ผู้ค้ำประกันทั้ง 5 คนและครอบครัว จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านทรัพย์สิน และด้านจิตใจ ด้วยความจงใจในการไม่ชำระหนี้ และไม่ยอมปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ ผู้ต้ำประกันจำนวน 5 คน จึงขอร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้โปรดดำเนินการตามที่ท่านเห็นเป็นการสมควร “หากจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไม่ได้ พร้อมจะนำคณะบุกทำเนียบรัฐบาลร้องขอความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด”

แต่เนื่องจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายมาวิน วัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มารับหนังสือแทนและเชิญไปให้รายละเอียดและสิ่งที่ต้องการ ภายในศูนย์ดำรงธรรมฯ ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง สุดท้ายรับปากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน พร้อมประกาศหากยังแก้ไขไม่ได้ “ยินดีให้ไปร้องที่มหาดไทย หรือทำเนียบรัฐบาลได้เลย “ซึ่งคณะที่มาพอใจเดินทางกลับในที่สุด

////////////////////////////////////////////////////