ล่องเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำนครนายก


นครนายก – ล่องเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำนครนายก

ที่นครนายกสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โดยทางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อม

จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผอ.ททท. นายสว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมศิลปินตลก
เต็งหนึ่ง ดอกกระโดน
หัวหน้าส่วนราชการและ คณะเจ้าหน้าที่ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดนครนายก ตลอดจนผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชลเข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือตามลำน้ำจังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 50 คน ในกิจกรรมครั้งนี้

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกกล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามลำน้ำจังหวัดนครนายกในครั้งนี้
เพื่อเป็นการประเมินความพร้อม TEST TOUR โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครนายก สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเพื่อกำหนดล่องน้ำในการเดินเรือและมุมที่สามารถสร้างแลนด์มาร์คเพื่อกำหนดความเหมาะสมของระยะเวลาในกาิรเดินทางในแต่ละช่วง การกำหนดราคาที่เหมาะสม รวมถึงการข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวตามลำน้ำให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากวัดเขานางบวช สิ้นสุดที่วัดดงหรือวัดสามพี่น้อง ระยะทาง ๑๖ กม. ในระหว่างทางได้แวะสัมผัสวิถีชีวิตไทยเวียง ทานอาหารกลางวันพื้นบ้านจีนไหหลำ ชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมโบราณและวิหารเก่าแก่กว่า 200 ปี พร้อมร่วมรับฟังความเห็นจากสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจและแปลกใหม่เพราะยังไม่เคยล่องเรือแบบนี้มาก่อน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป …

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก