Uncategorized

พะเยา อัศจรรย์ ผึ้งเกาะติด องค์หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าลานคำ แห่กราบไหว้ขอโชค

พะเยา อัศจรรย์ ผึ้งเกาะติด องค์หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าลานคำ แห่กราบไหว้ขอโชค

อัศจรรย์ ผึ้งเกาะติด พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ พุธมเหศักดิ์สยามมินทร์กฤติบุญลาภ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าลานตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่28 กันยายน 2561 ผู้-สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่ทราบว่าพระพุธมเหศักดิ์สยามมินทร์กฤติบุญลาภ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ภายในบริเวณด้านหลังของวัด ซึ่งเป็นสถานที่ สร้างขึ้นประดิษฐานไว้ สวนพุทธธรรมทิพย์ธารา ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ ศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้คนได้มาเที่ยวชมกราบไหว้สักการะ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และขอพร
ซึ่งในสวนดังกล่าวได้มีพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ชื่อพระพุทธะมเหสักข์ สยามินทร์กฤติบุญลาภ ที่ทางพระครู วรเวชโกวิท เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ เจ้าอาวาสวัดป่าลานคำ พร้อมด้วยคณะศรัทธาศิษย์ยานุศิษย์สร้างขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 พระพุทธะมเหศักดิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 10.09 เมตร ความสูง 18.02 เมตร ทาด้วยสีทองทั้งองค์ ซึ่งใต้ฐานพระ ได้มีการจัดแสดง พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้พระสก

นิกรชาวไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะและเที่ยวชม ทุกวัน สำหรับพระพุทธะมเหสักข์ สยามินทร์กฤติบุญลาภ ได้ เกิดปาฏิหาริย์อัศจรรย์ โดยมีเหล่าฝูงผึ้งหลวง พากันมาเกาะ ทำรัง ทั่วองค์พระพุทธ โดยรังผึ้งได้ยึดใต้คาง ใต้รักแร้ และใต้ศอก ทำรัง โดยแต่ละรัง มีความยาวกว้าง 1.1 เมตร จนถึง 2 เมตร โดยไม่ทำร้ายใคร ทั้งนี้ ทำให้กลุ่มชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างจังหวัด พากันมากราบไหว้ พระพุทธ มเหสักข์สักสยามินทร์กฤติบุญลาภ เพื่อขอโชค ขอลาภ และ ขอพร ให้ปกป้อง คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุขแก่ครอบครัว และยังได้ขอโชค เพื่อนำไปเสี่ยงทาย ในวันหวยออก ซึ่งการขอโชคลาภ ของแต่ละคน ต่างก็ไม่ผิดหวัง โดยที่ผ่านมาได้มีผู้มาขอโชค กับพระพุทธ ต่างได้โชคไปต่างๆกัน

สำหรับ บริเวณ สวนพุทธธรรมทิพย์ธารา ในบริเวณหลังวัดป่าลานได้มีการ สร้างประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าทั้ง พระพุทธรูปองค์ใหญ่และพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่ภายในบริเวณของวัดต่างก็ได้มีฝูงผึ้งหลวง เข้ามาเกาะติด ทำรังกันทั้งสอง องค์ เป็นจำนวนมาก และที่แปลกที่สุดก็คือฝูงผึ้ง หลวง ไม่เคย ต่อยหรือทำร้ายใครภายในบริเวณ ดังกล่าว