Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนให้การช่วยเหลือฟื้นฟูชาวนาที่มีพื้นที่ของนาข้าวถูกทรายทับถมจากอุทกภัยลำน้ำยัง

ร้อยเอ็ด…
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนให้การช่วยเหลือฟื้นฟูชาวนาที่มีพื้นที่ของนาข้าวถูกทรายทับถมจากอุทกภัยลำน้ำยัง

*วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
**15.00 น.ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นาถูกทรายทับถมจากอุทกภัย ณ จุดบริเวณพนังกั้นน้ำขาด บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 และบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องท้องที่ท้องถิ่น และชาวตำบลวังหลวงที่ผประสบอุทกภัย ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
***รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจความเสียหายของพนังกั้นน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายจากทรายที่ถูกน้ำพัดทับถม ซึ่งทรายที่ถูกนำพัดมาถมในพื้นที่ทางการเกษตรมีความสูงประมาณ 1 เมตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 68 ราย พื้นที่ประมาณ 530 ไร่ ซึ่งหน่วยงานราชการได้เข้าให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 จำนวน 356 ไร่ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายละไม่เกิน 5 ไร่ ๆ ละ 7,000 บาท สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถ ให้ความช่วยเหลือได้ จำนวน 174 ไร่ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือ อาทิ กองพันทหารช่างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 101 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 แขวงการทางร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ อย่างเร่งด่วน…

ดำเนิน พรมไชยา ภาพ-ข่าว