Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ชาวอมก๋อย กว่าสองพันคน ล้มเวทีอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดเวทีขึ้นเพื่อ มารับฟังความเห็น กรณีการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ของบริษัท ๙๙ ธุวานนท์ จำกัด บ้านกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชาวอมก๋อย กว่าสองพันคน ล้มเวทีอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดเวทีขึ้นเพื่อ มารับฟังความเห็น กรณีการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ของบริษัท ๙๙ ธุวานนท์ จำกัด บ้านกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา ในเวลา 08.30 น.วันที่ 28 กันยายน 62 ประชาชนชาวอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่จำนวนกว่า สองพันคน ได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 5 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายลอยพอ สุริยบุปผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย กรณีที่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบในระยะ 1 กิโลเมตรห่างจากจุดทำเหมืองแร่ ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือบ้านกะเบอะดินหมู่ที่ 12 และบ้านขุนหมู่ที่ 20 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ร่วมเวทีรับฟัง แสดงความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ของบริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด
โดยมีพี่น้องประชาชนชาวอมก๋อย และผู้สนใจในเรื่องเหมืองแร่อมก๋อยได้เดินทางมาร่วมเวทีเป็นจำนวนกว่า สองพันคน และจะเข้ารับฟังด้วยตัวเอง แต่ในห้องประชุมดังกล่าวสามารถบรรจุคนได้เพียง 200 ที่นั่ง ซึ่งจะไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันตัวแทนชาวบ้านได้รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์ ภายนอกเวทีถึงข้อสงสัยในกระบวนการทำ EIA ของโครงการนี้ ในช่วงเวลานั้นไม่มีการชี้แจงข้อมูล และการลายมือชื่อผู้ลงนามมีข้อสงสัยไม่สอดคล้องกับคนในพื้นที่
อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีพลังประชาชนทยอยกันเดินทางเข้ามาจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อมก๋อย ที่ไปรักษาความปลอดภัยมีจำนวนจำกัน ทาง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพผู้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ เกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงจึงได้ประกาศที่จะขอเลื่อนเวทีรับฟังในวันนี้ออกไปก่อน พร้อมกับได้รับหนังสือที่เป็นแถลงการณ์ข้อสงสัยและข้อกังวลของชาวบ้านไป ขณะเดียวกันในกลุ่มของชาวบ้านได้จัดเยาวชนที่มาจากแต่ละหมู่บ้านจำนวนหลายสิบนายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในกลุ่มของประชาชนด้วยกัน เกรงจะมีคนนอกพื้นที่มาสร้างความวุ่นวายแก่ชุมชนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ชาวอมก๋อยในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้ชะลอเวทีรับฟังและแสดงความเห็นครั้งนี้ออกไปก่อน แต่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือยืนยันการจัดเวทีครั้งนี้ สำหรับ การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่แห่งนี้ บริษัทเอกชนได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินจากกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามคำขอเลขที่ 1/2543 มีเนื้อที่ประมาณ 284 ไร่ 30 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านกระบวนการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปี พ. ศ. 2554 แต่ชาวบ้านมีข้อสงสัยในกระบวนการ EIA ในขั้นตอนการให้ข้อมูลและการลงลายมือชื่อสนับสนุนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้