Reporter&Thai Army

พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34/ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 27 ต.ค. 61, 0900 พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34/
รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการ “หน้าบ้าน
น่ามอง “

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย. เป็นประธานฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ
รอง ผวจ.พ.ย., นายก อบจ.พ.ย., ผบก.ภ.จว.พะเยา, ผบ.ร.17, หัวหน้าส่วน
ราชการ และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 350 คน
เพื่อปรับปรุงาภาพภูมิทัศน์ จัดเก็บเศษขยะ ตลอดจนล้างถนน เพื่อสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม