Uncategorized

สพป. มุกดาหารแต่งชุดดำค้านร่าง พรบ.การศึกษา

สพป. มุกดาหารแต่งชุดดำค้านร่าง พรบ.การศึกษา

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หลังพิธีเคารพธงชาติ และสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อย ได้มีแกนนำจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำกลุ่มข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคัดค้านร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ออกมาแต่งชุดดำทำสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านการเปลี่ยนแปลงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง และขอเป็นกลุ่มแนวร่วมในการคัดค้านวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการแต่งกายชุดดำ ร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177