Reporter&Thai Army

” ทหารใหม่ต้อนรับ….ทหารเก่าเติมอาวุธความรู้ สู่อาชีพ “

” ทหารใหม่ต้อนรับ….ทหารเก่าเติมอาวุธความรู้ สู่อาชีพ ” กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ร่วมกับ โรงเรียนเกาหลีล้านนาเชียงราย จัดติวเตอร์แนะแนวอาชีพเรียนภาษาวัฒนธรรม สอบ EPS และทำงานในประเทศเกาหลี ให้กับกำลังพลที่รอปลดประจำการ ใน 31 ต.ค. 62 นี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ โรงเรียนเกาหลีล้านนาเชียงราย จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางอาชีพให้กับกำลังพลทหารกองประจำการที่ใกล้ปลดประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ ในหัวข้อ ” หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรม ” ,หลักสูตรการเตรียมสอบ EPS, หลักสูตรการเรียนต่อวิชาชีพช่างมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี เพื่อสอบไปทำงานและเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี โดยมี นายศุภชัย เลิศอารีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาหลีล้านนาเชียงราย เป็นผู้บรรยาย พร้อมวิทยากร ณ ห้องเริงรื่น กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย