Uncategorized

บุรีรัมย์ อบต.โคกขมิ้น เอาพวงหรีดแขวนตามถนนเตือนอุบัติเหตุปีใหม่ เชื่อผู้พบเห็นจะลดความประมาทลง มั่นใจอุบัติเหตุเป็นศูนย์

เริ่มแล้ว 7 วันอันตราย อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย นำพวงหรีเก่ามาแขวนตามป้ายบอกทาง เพื่อเตือนสติคนขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อผู้พบเห็นจะลดความประมาทลง มั่นใจอุบัติเหตุเป็นศูนย์

วันที่ 28 ธ.ค./เจ้าหน้าที่ อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ เริ่มตั้งจุดให้บริการประชาชนแล้ว ซึ่งเป็นถนนสาย 2208 ซึ่งเป็นถนนเส้นทางลัดจาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ไป จ.สุรินทร์

นอกจากการตั้งจุดให้บริการและป้องกันอุบัติเหตุแล้ว อบต.โคกขมิ้น ยังนำเอาพวงหรีด มาแขวนตามป้ายบอกทาง หรือจุดที่มองเห็นง่าย พร้อมเขียนเตือนอันตรายอย่าประมาท ไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวังอีกด้วย

สอบถามนายนิธิวัฒน์ ประจักรโยธิน เจ้าหน้าที่ อบต.โคกขมิ้น บอกว่า แนวคิดดังกล่าว ปลัด อบต.เป็นต้นคิดโดยการไปขอพวงหรีดเก่าตามวัดต่างๆ แล้วเอามาเขียนป้ายเตือนเช่น”ใส่ใจกฎ งดสุรา”หรือ”เมาขับ รับประกันตาย”ไว้ในพวงหรีดแล้วนำไปแขวนตามป้ายบอกทาง บนถนน มากกว่า 50 ป้าย
การนำพวงหรีดมาติดดังกล่าว อบต.เชื่อว่าน่าจะเป็นการเตือนสติผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ขับขี่รถส่วนใหญ่มักจะฝ่าฝืนป้ายบอกทางโดยเฉพาะป้ายจำกัดความเร็ว เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย

และเชื่อว่าเมื่อผู้ขับขี่เห็นพวงหรีด ซึ่งสื่อถึงความตาย ก็น่าจะลดความประมาทลงได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับผู้ขับขี่รถทั่วไป เมื่อพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บป่วยล้มตายต่อหน้า ก็มักจะชะลอความเร็วรถลงหลังพบเห็นเพื่อทำใจ โดยอบต.โคกขมิ้น จะทำให้ถนนเส้นนี้มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์