Reporter&Thai Army Uncategorized

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 พันเอก สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ นางสาว สันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณจุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน