Uncategorized

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ร่วมการตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ร่วมการตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

โดยมี นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอปาย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ใช้หัวข้อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีเป้าหมายการดำเนินการ คือ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบเครื่องดื่ม ปฏิทินปีใหม่ พร้อมกับติดตามจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 5 จุด คือ จุดตรวจองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จุดตรวจค่ายทหาร ร.7 พัน 5 จุดตรวจหมวดทางหลวงอำเภอปาย จุดตรวจตลาดแสงทอง และจุดตรวจแม่ยะอำเภอปาย โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลปาย หมวดการทางปาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เจ้าหน้าที่ อพปร. รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่อำเภอปาย ปฏิบัติงานและรอการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียงกัน