ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 และ 15 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 และ 15 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสมหวัง ทองขาว ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 และ 15 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 โดยเยี่ยมชมระบบcctvประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร และการตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ซึ่งได้มีการติดตั้งและเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถ สขจ.เชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่เดินทาง รวมทั้งมอบเครื่องมือป้องกันความง่วง Driver alarm แก่พนักงานขับรถโดยสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน.

ทรงวุฒิ ทับทอง