Reporter&Thai Army

บิ๊กต้น…ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกผสม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ site 6 รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จว.ตาก ภายใต้การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2019 ยังไม่เริ่ม แต่มาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนกันก่อนนะ

บิ๊กต้น…ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกผสม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ site 6 รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จว.ตาก ภายใต้การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2019 ยังไม่เริ่ม แต่มาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนกันก่อนนะ

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4/ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกผสม ในการฝึกร่วมผสมทางหทาร ภายใต้รหัส คอบบร้าโกลด์ 2019 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (site 6) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งได้มอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 7.8 x 20.32 เมตร โดยมี กำลังพลของกองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย กำลังพลฝ่ายไทย และจากสาธารณสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ได้นำชุดอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับ นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมมอบสิ่งของ ให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร., ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ซึ่ง ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกผสม เดินทางมาเยี่ยมอำนวยการและให้กำลังใจดูแลความปลอดภัย โดยมี ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

 

การฝึกคอบร้าโกลด์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึก ในด้านการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพกับประเทศที่ร่วมการฝึกทั่วภูมิภาค และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่
การฝึกในปีนี้จะประกอบด้วยสามกิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการ โครงการช่วยเหลือประชาชน และการฝึกภาคสนามที่ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างสัมพันธภาพระดับภูมิภาค ในการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี 2562 จะมีมิตรประเทศต่างๆ รวม 29 ประเทศ เข้าร่วมฝึกหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกทั้งบนบกและบนผิวน้ำประมาณ 4,500 นาย

 

โดยในปีนี้ได้เพิ่มการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance/Disaster Relief: HA/DR) การฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Counter Terrorism: CT) และการฝึกกวาดล้างและทำลายทุ่นระเบิด (Land Mine Destruction: LMD) สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ แบ่งเป็นสามระดับ ประกอบด้วย ระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และในระดับพื้นที่ที่เข้าทำการฝึกฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

 

หากสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าวกิจกรรมใดๆ ข้างต้น กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• การเคลื่อนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
• พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
• การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
• การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
• การฝึกการบรรเทาสาธารณภัย วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.40 น. ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
• พิธีส่งมอบอาคารภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
• การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและพิธีปิด วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

https://youtu.be/nDDeW3lpHNQ