Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) ร่วมกับนางคุณารักษ์ เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร และภาคเอกชนเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพ(สามล้อซาเล้ง)

เมื่อ 290900 ม.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) ร่วมกับนางคุณารักษ์ เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร และภาคเอกชนเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพ(สามล้อซาเล้ง) และเงินช่วยเหลือเพื่อยังชีพ จากผู้ที่บริจาคช่วยเหลือ กรณีนายประสงค์ บรรจโรจน์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนจนทำให้ต้องสูญเสียอวัยวะ (ขาขวาขาด) รวมทั้งรถสามล้อซาเล้ง พังเสียหาย ประกอบกับครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากจน มีสมาชิกในครอบครัวที่ยังเป็นเด็กยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงทำให้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก มีนายประสงค์ บรรจโรจน์ เป็นกำลัวหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) นำความปลาปลื้มมาสู่ครอบครัวนายประสงค์ บรรจโรจน์ อย่างหาที่สุดมิได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ