Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เสธ.กอ.รมน.จว.เขียงราย ร่วมประชุมหารือ การจัดระเบียบภายในวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

เสธ.กอ.รมน.จว.เขียงราย ร่วมประชุมหารือ การจัดระเบียบภายในวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน โดยมี พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะเสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

 

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นวนอุทยานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศไทย จึงต้องวางมาตรการจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า การจราจร การขนส่งนักท่องเที่ยว การจัดการขยะ และการบริการต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระยะยาว และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ