ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ จิตอาสา ประจำปี 2562 ..

ร้อยเอ็ด…
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ จิตอาสา ประจำปี 2562 ……………
*สืบเนื่องจาก รัฐบาลกล่าวถึงแนวคิดจัดตั้งวิทยุชุมชนประชารัฐว่าวิทยุชุมชนประชารัฐ จิตอาสา เป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจต่อประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งขณะนี้วิทยุชุมชนนั้นมีอยู่แล้ว ไม่ใช่การตั้งใหม่ โดยจะใช้สถานีวิทยุเดิมเพราะต้องประหยัดงบประมาณและไม่ซ้ำซ้อน วันนี้ปัญหาประเทศอยู่ที่การสร้างความเข้าใจ วิทยุชุมชนประชารัฐ จิตอาสา หน้าที่คือไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน…

**เมือเวลา 09.30 น.วันที่ 29 ม.ค.2562นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองฯ ผวจ.อุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธาน. นางสายเพชร. เภสัชชา ผอ.สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ (รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต2.กล่าวรายงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐ จิตอาสา ระยะที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค.2562 ที่ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทลที่อยู่: 436/1 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ในโอกาสนี้ นายดุสิต สิงห์คีรี ผอ.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. เดินทางมาร่วมเป็นเกียรต์ิ….ซึ้งมีวิทยุประชารัฐเดิม 100 คลื่น(100สถานี) และมีความประสงค์เพิ่มเข้ามาใหม่ อีก 60 คลื่นเพื่อเป็นเครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ใน 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

***ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำข่าวสาร แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. รายการ นโยบายรัฐบาล จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์ไปทำการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายวิทยุประชารัฐ จิตอาสา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ นโยบายรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ การเกิดพัฒนาในพื้นที่ต่อไป..

….
ดำเนิน พรมไชยา/รายงานจากอุบลราชธานี