ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “นายชุติเดช มีจันทร์” ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า “สิงห์ขาว” ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “นายชุติเดช มีจันทร์” ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า “สิงห์ขาว” ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2566 จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงห์ขาว รุ่น 19 ดีเด่น จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชุติเดช มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีผลงานที่โดดเด่นหลายด้าน ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ระดับเขต ประจำปี 2556 สมัยดำรงตำแหน่งนายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2557 และรับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร รางวัลชนะเลิศ ในปี 2558 สมัยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายชุติเดช เคยผ่านการทำงานเป็นปลัดจังหวัดตาก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และในปี 2564 ได้รับรางวัลบุคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกครั้ง เข้ารับตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายในปี 2566 จังหวัดแพร่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

โดยส่งเสริมการจัดงาน Phrae Street Craft Festival 2023, จัดแสดงแสงสีเสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ขับเคลื่อนให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองแห่งตุง, ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมประดับตกแต่งแสงไฟตามโบราณสถานในยามค่ำคืน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและพักค้างคืนที่จังหวัดแพร่นานขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม จากการเก็บตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดแพร่ ปี 2566 ทำรายได้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ในปี 2566

ในปี 2567 จังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เมืองรองนำร่อง เพื่อเร่งผลักดันขับเคลื่อนสู่เมืองหลัก กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของ นายชุติเดช มีจันทร์ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ อาทิ การจัดงาน Phrae Creative Festival ในวันที่ 16 – 18 ก.พ. 2567, งานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีประจำปีของจังหวัดอีกมากมาย

“รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการที่ผมได้รับเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ผมไปทำงาน โดยเฉพาะพี่น้องชาวแพร่ทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนา สร้างความสุข และอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแพร่ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดแพร่ไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าว.

#นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สิงห์ขาวมช #PolSciCmu #คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ #ศิษย์เก่าสิงห์ขาว